Schaeffler plánuje dlhopisy s investičným stupňom

Schaeffler plánuje dlhopisy s investičným stupňom

Spoločnosť Schaeffler, dodávateľ pre automobilový a ostatný priemysel s celosvetovou pôsobnosťou, plánuje v závislosti od trhových podmienok na základe celkových číselných ukazovateľov za rok 2018 uviesť do obehu dlhopisy s investičným stupňom.
Pre uvedenie dlhopisov do obehu bol etablovaný program vydávania dlhopisov s objemom až 5 miliárd eur (Debt Issuance Programme), prostredníctvom ktorého sa môžu dlhopisy investičného stupňa umiestniť na trhu s cudzím kapitálom.

Schaeffler je od minulého roka zaradený ako Investment Grade (investičný stupeň) všetkými tromi medzinárodne uznávanými ratingovými agentúrami Fitch („BBB-“), Moody’s („Baa3“) a Standard & Poor’s („BBB-“). Ratingy potvrdzujú silnú bilanciu a kapitálovú silu skupiny Schaeffler.

Financovanie koncernu Schaeffler aktuálne pozostáva z bankových úverov, ako aj z High-Yield dlhopisov, ktoré sa dajú čiastočne predčasne vypovedať. Transformácia štruktúry financovania a dlhodobé etablovanie v Investment Grade vytvárajú operatívnu a finančnú flexibilitu pre podporu realizácie stratégie rastu Schaeffler.

Dietmar Heinrich, člen predstavenstva za oblasť financií Schaeffler AG, povedal: „Skupina Schaeffler v uplynulých rokoch dôsledne ďalej rozvíjala svoju štruktúru financovania. S plánovaným uvedením dlhopisov s investičným stupňom do obehu v tejto ceste pokračujeme a chceme sa dlhodobo etablovať na tomto segmente trhu.“.

Source of information

Schaeffler & ProfiBusiness.world

Date

2. aprila 2019

Facebook

Page generated in 1.2143 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál